Pablo Software Solutions

DIC Bratislava, s.r.o.
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
tel.:      +421 2 55642474
fax:       +421 2 55572991
e-mail:  dic@stonline.sk 
Dopravné plánovanie

Dopravné prieskumy

Dopravno-inžinierska činnosť

Projektovanie dopravných stavieb

Spolupráca na projektoch EÚ

Optimalizácia hromadnej dopravy osôb
./dic_01_sk.html
./dic_02_sk.html
./dic_03_sk.html
./dic_04_sk.html
./dic_05_sk.html
./dic_06sk.htm
Profil firmy

Linky - odkazy
./dic_90_sk.html
http://